Sie sind in: Domovská stránka > Právní ujednání

Ochrana osobních údajů

Úvod

Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů. Vaše objednávky, osobní údaje a data, které zadáváte pro uskutečnění platby, jsou chráněny technickými bezpečnostními systémy a dalšími postupy prověřujícími příslušná oprávnění. A to jak při přenosu údajů, tak při jejich ukládání na naše servery. Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Na našich webových stránkách jsou osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa apod.) zjišťovány a zpracovávány na různých místech. Nyní se Vám pokusíme poskytnout co možná nejpodrobnější přehled o tom, co se u nás s Vašimi údaji děje.

1. Zjišťování údajů

V průběhu Vašeho prohlížení těchto webových stránek mohou být pasivně ( tedy bez Vašeho aktivního sdělení těchto informací) ukládány anonymní informace pomocí různých technologií, jako jsou cookies, internetové příznaky nebo webové návěsti, a sběru navigačních dat (soubory logů, serverové logy, clickstream).

Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném a nezbytném rozsahu. Zjištěné údaje nejsou v žádném případě poskytovány třetím subjektům, ani nejsou využívány jiným komerčním způsobem. Osobní údaje jsou vyžadovány pouze při registraci aplikace Poznámkový blok+ a při zasílání dotazů nebo požadavků prostřednictvím kontaktního formuláře.

V našich server log files shromažďujeme informace, které nám z technických důvodů automaticky předává Váš prohlížeč. Jedná se o tyto údaje:

 • typ/verzi prohlížeče
 • používaný operační systém
 • URL předchozí navštívené stránky
 • jméno hlavního počítače (IP adresa)
 • čas dotazu na serveru

Při ukládání nejsou tyto údaje vztaženy k osobě, které se týkaly. Tyto údaje nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. Naše internetové stránky používají adresy internetového protokolu (IP), tedy  číslo, které bylo Vašemu počítači přiřazeno poskytovatelem internetového připojení. Podle tohoto čísla nelze ve většině případů konkrétní osobu identifikovat, neboť ve většině případů je  IP adresa dynamická (mění se při každém připojení na internet) a nikoli statická (unikátní pro počítač konkrétního uživatele). Vaše IP adresa je bez zbytečného odkladu z našich stránek vymazána, jakmile naše stránky opustíte.

Nastavení Vašeho internetového prohlížeče lze upravit tak, aby Vás prohlížeč automaticky informoval o odeslání cookie, nebo aby cookies kompletně odmítal. Mějte prosím na paměti, že některé funkce těchto stránek nemusí bez cookies fungovat.

2. Využití Vašich osobních údajů

Při zpracování Vašich údajů máme vždy na zřeteli nutnost zajistit jejich ochranu v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.

Vždy, když máte při návštěvě našich webových stránek možnost zadat osobní údaje, prosíme Vás, abyste si sami pro sebe stanovili, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, která jsou označena jako povinná, je třeba vyplnit, aby mohl být Váš dotaz nebo Vaše objednávka zpracovány. Další údaje jsou uváděny dobrovolně – jsou využívány při optimalizaci naší nabídky, popř. ke statistickým účelům.

Právní ujednání

Pokud budete prohlížet a užívat tyto webové stránky, dáváte tím souhlas s následujícími podmínkami použití, které, společně s naší politikou ochrany osobních údajů upravují náš vztah s Vámi v souvislosti s těmito webovými stránkami.Výrazy "Ideal Standard s.r.o." nebo "nás" nebo "my" odkazují na vlastníka webových stránek, jehož oficiální sídlo je Ideal Standard s.r.o., Zemská 623, 415 74 Teplice; IČO: 26469766.Výraz "vy" odkazuje na uživatele našich webových stránek nebo na toho, kdo je prohlíží. Používání těchto webových stránek podléhá následujícím podmínkám používání:

 • Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro vaši všeobecnou informovanost a používání a může být změněn bez předchozího oznámení.
 • Ani my ani žádné třetí strany neposkytují žádné záruky co se týká přesnosti, aktuálnosti, kompletnosti nebo vhodnosti informací a materiálů, které se nacházejí na těchto webových stránkách ať už pro jakýkoliv účel. Připouštíme, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a v plném rozsahu povoleném zákonem vylučují naši zodpovědnost za jakékoliv takové nepřesnosti nebo chyby.
 • Vaše použití jakýchkoliv informací nebo materiálů uvedených na těchto webových stránkách je zcela na vaše vlastní riziko, za které nebudeme odpovědni. Bude vaší vlastní odpovědností, abyste se ujistili, že veškeré produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek vyhovují vašim specifických požadavkům.
 • Tyto webové stránky obsahují materiál, který je vlastněn námi nebo jsme vlastníky licencí, které se na něj vztahují. Tento materiál zahrnuje, ale nikoliv pouze, design, uspořádání, vzhled, podobu a grafiku. Reprodukování je zakázáno, vyjma případů, které jsou v souladu se sdělením o autorských právech, které je součástí těchto podmínek.
 • Veškeré ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou vlastnictvím operátora nebo na které operátor nevlastní licenci, jsou jako takové uznávány na webových stránkách.
 • Neoprávněné použití těchto webových stránek může být sekcionováno dle platných právních norem.
 • Tyto webové stránky mohou obsahovat napojení na jiné webové stránky. Tato napojení jsou poskytnuta pro vaše pohodlí za účelem poskytnutí dalších informací. Neznamenají, že se ztotožňujeme s těmito stránkami. Za obsah takto napojených webových stránek neneseme žádnou odpovědnost.
 • Provozovatel těchto internetových stránek Vás neopravňuje k  vytváření propojení na naše webové stránky z jiných internetových stránek nebo dokumentů, aniž byste od něj získali předcházející písemný souhlas.
 • Jakékoliv spory vyvstávající z používání těchto webových stránek podléhají legislativě České republiky.