Sie sind in: Domovská stránka > Výhody > Udržitelnost

Trvale udržitelný rozvoj

Ideal Standard dodržuje závazek minimalizovat dopad svých výrobních procesů na životní prostředí. V posledním desetiletí jsme investovali do čistších  a výkonnějších výrobních závodů a zavedli jsme mnoho pracovních postupů, které splňující kriteria trvale udržitelného rozvoje.

Odpadní materiál při výrobě keramiky je dnes z více než 80 % recyklován a je využit při výrobě stavebních materiálů.

Přestože je výroba sanitární keramiky poloautomatická, dodnes přetrvává značný podíl ruční práce. Každý výrobek je přesto jedinečný, recyklovatelný a ekologický.